ევროპული ალიანსი საქართველოსთვის ამჟამად ანხორციელებს სამ პროექტს: EAFG ახალგაზრდული პროგრამა, EAFG სტაჟირების პროგრამა და "გზავნილი ბრიუსელიდან".